HEM

 

DIGITAL PATOLOGI

Här presentera vi våra lösningar för Digital Patologi. Allt från utskärningskameror till kameror för mikroskop, digtala preparatglasskanners, LIS kopplingar och bildanalys.

Copyright © All Rights Reserved

LRI Imaging 2016