Länkar

Spännande länkar

 

På denna sida hittar ni spännande länkar inom digital patologi:

 

 

it i vården: Digitalt steg ger patolog mer frihet

Det som började med ett arbetsmiljöproblem håller på att revolutionera hur patologer kan komma att jobba i framtiden.

 

Länk

 

 

Ny teknik effektiviserar arbetet inom patologi

Landstinget Blekinge och BTH, Blekinge Tekniska Högskola, startar tillsammans med näringslivet ett forsknings- och utvecklingsprojekt för effektivare bilddiagnostik.

– Det är glädjande att vi nu får möjligheter att bidra till att utveckla nya arbetssätt i hälso- och sjukvården med hjälp av ny teknik, säger landstingsrådet Kalle Sandström och Anders Hederstierna, prorektor på BTH, i ett gemensamt uttalande.

 

Länk 1

Länk 2

 

 

ExDIN – Nationellt Bilddiagnostiskt Samarbete

VINNOVA stödjer ett projekt för effektivare bilddiagnostik med nya former av samarbete i nätverk med ca 10 miljoner kr. Projektet syftar till att skapa samarbete kring kompetens, kapacitet och multidisciplinära team inom bilddiagnostik.

 

Länk

 

 

LiU-Nytt, Digital patologi får Vinnova-stöd

Patologiverksamheten är central för sjukvården, inte minst för cancerpatienter, men står inför stora utmaningar i form av hög arbetsbelastning. Digitalisering av mikroskopibilder ger nya möjligheter.

 

Länk

 

LRI AB, Dag Hammarskjölds väg 1a, 224 64 Lund, Tel 046-13 35 91 Copyright 2013 © All Rights Reserved